Skrif – hugmyndir, fræði, stefnuplögg

Greinar og bókarkaflar um starfsþróun kennar á sviði upplýsingatækni

Jakobsdóttir, S., McKeown, L. og Hoven, D. (2010). Using the new information and communication technologies for the continuing professional development of teachers through open and distance learning. Í P. A. Danaher og  A. Umar (Ritstj.), Teacher education through open and distance learning (bls. 105-120). Vancouver, Canada: Commonwealth of Learning.
http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=332

Sólveig Jakobsdóttir. (2011). Nýting upplýsingatækni í kennslu. Símenntun og starfsþróun kennara í og með upplýsingatækni. Tölvumál, 36(1), 7-8.
http://www.sky.is/images/stories/Tolvumal/2011_proof_loka.pdf

Alþjóðlegar skýrslur, stefna, viðmið

UNESCO. (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers. Paris: UNESCO. http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/

Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K. og Cheung, C.-K. (2011). Media and information literacy curriculum for teachers. Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf

Ýmsar skýrslur og úttektir