Framhaldsnám

Meginmarkmið með sérhæfingunni er að mennta kennara og aðra sérfræðinga sem geta stuðlað að bættu skóla- og fræðslustarfi með aðstoð upplýsingatækni, nýrra miðla og samskiptaleiða. Nemendur öðlast þekkingu og skilning á áhrifum upplýsingabyltingarinnar á nám og skólastarf, samfélag, menningu og lífsstíl. Jafnframt efla nemendur færni sína í notkun netsins og annarra stafrænna miðla við kennslu og námsefnisgerð.

Námskeið í upplýsingatækni og miðlun á framhaldsstigi tengjast sérstaklega nokkrum námsleiðum en eru einnig opin sem valnámskeið fyrir nemendur á öðrum kjörsviðum og/eða námsleiðum.

Forkröfur
Kjörsviðið eða sérhæfingin gerir engar forkröfur umfram almenn inntökuskilyrði í meistaranám.

Námskeið á meistarastigi í boði skólaárið 2017-2018

Í námskeiðum er áhersla lögð á samskipti, samvinnu, samfélagsuppbyggingu og gagnrýna umræðu. Hvatt er til að nemendur sýni frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð í verkefnamiðuðu námi, geri vinnu sína aðgengilega og birti hana á ýmsum vettvangi. Námsmat er með fjölbreyttum hætti.

Nemendur hafa tengt verkefni við áhugasvið sín og störf.  Gott samstarf er við Rannsóknarstofu í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM) á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, http://skrif.hi.is/rannum,  sem heldur m.a. úti tengslaneti á http://utmidlun.ning.com fyrir samfélag þeirra sem stunda nám, kennslu og rannsóknir á þessu sviði. Meðal verkefna sem kennarar sviðsins hafa komið að á undanförnum mánuðum er uppbygging Menntamiðju (http://www.menntamidja.is) og mats- og þróunaverkefni um spjaldtölvur í námi og kennslu og net- og fjarkennslu á öllum skólastigum. Sjá vef RANNUM.

Meistaraverkefni eru að staðaldri 30 ECTS og hafa verið af fjölbreyttum toga, rannsóknir- og þróunarverkefni tem tengjast ýmsum skólastigum. Sjá lista með nýlegum dæmum hér fyrir neðan.

Dæmi um verkefni nemenda í framhaldsnámi í upplýsingatækni og miðlun

 • Fræðilegar ritgerðir, úttektir áætlanir: D. Birgir Jónsson: Námsframboð og námsþarfir á Austurlandi; Greinar um opinn hugbúnað – í Netlu eftir S. Fjalar Jónsson
 • Hönnun námskeiða, t.d. fjarnámskeiða í Moodle, eða öðru námsumhverfi: D. Hildur Þórsdóttir Kynjafræði í Google Sites; Hildur Óskarsdóttir Örnámskeið í Grettissögu;
 • Fjölmargir wikivefir og margmiðlunarefni af ýmsum toga
 • Námseiningar (modules) og námshópar og tengslanet t.d. Spjaldtölvur í námi og kennslu (Facebook)

Dæmi um styrkt verkefni nemenda og kennara og/eða verðlaunuð

 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014: Samspil2015, símenntunarverkefni í upplýsingatækni. Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir, Hanna Rún Einarsdóttir, Svava Pétursdóttir, Tryggvi Thayer, Sólveig Jakobsdóttir.
 • Sprotasjóður 2011, 2012, 2014: Sérkennslutorg. Hanna Rún Eiríksdóttir, http://serkennslutorg.is; Fjarnámsbraut í auðlindanýtingu og umhverfisfræðum. Halldór Árnason (Framhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu); Samfélagsfræði í Second Life. Guðrún Margrét Sólonsdóttir (Garðaskóli), sjá kynningu hér https://frea.adobeconnect.com/_a853756483/p6tom7hi73h/; Bjarki Þór Jónsson og Tryggvi Hrólfsson, tölvuleikjafræði við Menntaskólann á Tröllaskaga
 • Kristín Runólfsdóttir o.fl.: Lífsferlar í náttúrunni 2001. Námsgagnastofnun
 • Námsgagnastofnun: Listavefur krakka, Listavefurinn.  Ásthildur B. Jónsdóttir o.fl.; Gullkistan.  Jóna Björk Jónsdóttir; Samþættingarefni með söguramma. Bergþóra Þórhallsdóttir
 • Nýsköpunarsjóður námsmanna: Hönnun veftímaritsins Netlu http://netla.hi.is o.fl. verkefni
 • Snilliheimar. Björg Vigfúsína Kjartansdóttir, Jóna Björk Jónsdóttir og Kirsten Lybæk Vangsgaard
 • Fjölbreytt er flóran – könnun fyrir 3f  á starfsheitum í upplýsingamennt. Dagný E. Birnisdóttir
 • Elearning awards http://elearningawards.eun.org/. Salvör Gissurardóttir: Stafrænar ferilmöppur 2002, „Digital storytelling“ 2009; Torfi Hjartarson og Þorbjörg Þorsteinsdóttir: Bókaormurinn 2007;

Dæmi um rannsóknar- þróunar- og/eða samvinnuverkefni með þátttöku nema

Dæmi um meistaraverkefni nemenda sem skráðir hafa verið á kjörsviðinu

 • Áslaug Björk Eggertsdóttir. (2014). Uppsetning námsumhverfis og hönnun námsefnis í upplýsingatækni í 10. og 11. bekk við alþjóðlegan skóla í Portúgal (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/19909
 • Bylgja Þráinsdóttir. (2014). Netnotkun og netfíkn ungmenna í 6.–10. bekk í Fjarðabyggð (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/20099
 • Guðmundur Ásgeirsson. (2014). „Eins og að fara aftur í tímann“ : Viðhorf framhaldsskólanemenda sem nýttu mikið spjaldtölvur í námi sínu í grunnskóla (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/19550
 • Guðný Soffía Maríónósdóttir. (2014). Náms- og starfsáætlun fyrir náms- og upplýsingaver í unglingaskóla (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/19553
 • Hólmfríður J. Ólafsdóttir. (2014). Innleiðing á Moodle námsumsjónarkerfinu í Fjölbrautaskólanum við Ármúla (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/20020
 • Sigríður Stella Guðbrandsdóttir. (2014). Er innleiðing spjaldtölva í skólastarf bara hvítir fílar? Tilviksrannsókn á miðstigi (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/20029
 • Sveinn Bjarki Tómasson. (2014). Legóþjarkar og vélræn högun á yngsta stigi og miðstigi grunnskóla: leiðsagnarvefur fyrir kennara og nemendur (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/20098
 • Elsa Dóróthea Daníelsdóttir. (2013). Viltu læra íslensku? gagnvirkt námsefni í tungumálakennslu (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af http://skemman.is/item/view/1946/16060
 • Hildur Óskarsdóttir. (2012). Notkun tölvuleikja í kennslu : reynsla og viðhorf kennara til notkunar gagnvirks hermileiks (Raunveruleiksins) í fjármála- og neytendafræðslu. Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://skemman.is/item/view/1946/10905
 • Bergþóra Þórhallsdóttir. (2011). Áhrif upplýsinga- og samskiptatækni og rafrænnar stjórnsýslu á hlutverk skólastjóra. Óbirt meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://hdl.handle.net/1946/10279
 • Sveinn Ingimarsson. (2011). Stærðfræðileikar : greining og mat á þrautakeppni í stærðfræði á Netinu. Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://skemman.is/handle/1946/9107
 • Agla Snorradóttir. (2010). Átthagafræði Bláskógabyggðar: innleiðing upplýsingatækni og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um átthaga nemenda að leiðarljósi. Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://hdl.handle.net/1946/4607
 • Bryndís Ásta Böðvarsdóttir. (2010). Mentor í grunnskólum: þróun og innleiðing á Námsframvindu, nýrri einingu til að efla faglegt starf kennara. Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://skemman.is/handle/1946/5670
 • Ingibjörg S. Helgadóttir. (2010). „Þetta er náttúrulega heimur nemendanna …“: upplýsingatækni og miðlun í kennslu – notkun og viðhorf dönskukennara í framhaldsskólum. Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://skemman.is/handle/1946/5664
 • Svanhildur Pálmadóttir. (2009). Hvernig get ég bætt mig fyrir ykkur?: starfendarannsókn á starfi við kennslu í upplýsingatækni og tölvunotkun fyrir nýbúa. Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://skemman.is/handle/1946/4122
 • Kristín Runólfsdóttir. (2008). Tölvunotkun og -færni eldra fólks : virk þátttaka í samfélaginu. Meistaraprófsritgerð, Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík. http://skemman.khi.is/handle/1946/1895
 • Sólveig Friðriksdóttir. (2008). Upplýsingamennt er máttur : færni nemenda á sviði upplýsingatækni að eigin mati á fyrstu árum í framhaldsskóla. M.Ed. ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. http://www.gegnir.is
 • Aðalbjörg María Ólafsdóttir. (2007). Tæknin má ekki yfirtaka handverkið: Notkun tölvu- og upplýsingatækni í  kennslu sex myndlistarkennara í grunnskólum. Meistaraprófsritgerð, Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík.  http://skemman.khi.is/handle/1946/1272
 • Kolbrún Svala Hjaltadóttir. (2007). „Þetta er svona einhvern veginn auka“: Tölvutækni sem verkfæri í skólastarfi? Meistaraprófsritgerð, Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík. http://skemman.is/item/view/1946/1460

Sjá einnig lista  á vef RANNUM http://skrif.hi.is/rannum – Rannsóknir – doktors- og meistaraprófsritgerðir.