Resources for classroom teachers

Map of University
Map of Stapi     Google
Map of Stapi     classrooms

Orientation to classroom teaching at HI – Who’s who in the PT department

Selected resources from Kennslumiðstöð Háskóla Íslands
Kennsla og námsmat á Covid-19 tímum
Fjarkennsla með Zoom
Fjarkennsla
Fræðsluefni – including Upptökur, Fjarfundir og netspjall, Námsumsjónarkerfi, Hæfniviðmið, Kennsluaðferðir, Námsmat, Endurgjöf, Ritskimun, Verkleg kennsla

Effective teaching – Hvers konar kennsla er að virka og skila sér til nema? Fyrirlestrar, upptaka heima og umræðutími úr þeim heima, PBL?

Setting up teaching – Hvernig glósur eru best upp settar  t.d. magn texta, myndir, töflur, gröf?

Best practices during practical teaching – Verklegir tímar: hvernig verkefni auka líkur á að þau tileinki sér námsefnið?

Group work challenges: Hvernig er best að virkja hópinn í umræðum og fyrirlestrum þegar spurningum er hent inn í hópinn

Designing effective assignments – Verkefni (hluti af námsmati) sem nemum finnst skila árangri og krefjast hæfilegrar vinnu við undirbúning, yfirferð og gerð feedback fyrir kennarann

Assessment: Namsmat: Símat? Próf? Hlutapróf?

Video – Tips for engaging students when teaching online

Getting feedback on your teaching from students. From the department.