Nordisk Master (NorMa)

Nordisk Master (NorMa) – på isländska Norðurlandafræði – är ett kulturstudium med nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle.

De studerande skaffar sig en bred kunskap om Norden som språklig och kulturell region, insikt i språk (särskilt danska, svenska och norska) och språkförhållandena i Norden samt allsidig kompetens i internordisk kommunikation. Studiet ger också insikt i det som speciellt kännetecknar de olika samhällena i Norden.
Kurserna i språk, litteratur och samhälle behandlar detta komplexa, mångspråkiga och mångkulturella nordiska område. I kurserna fokuseras det på frågor kring språk- och kulturmöten samt på identifikations- och identitetsproblematik.
Kurserna i spåk ger de studerande goda redskap till att utveckla kommunikationsstrategier i nordiska samtal och att använda sina kunskaper som nyckel till de övriga grannspråken och på så sätt öka sin möjlighet att kommunicera inom den nordiska regionen.
 Pdf: Programöversikt – översikt av hela programmets struktur, innehåll och uppbyggnad
Programmets sida i Kennsluskrá