Nordisk Master (NorMa)

Nordisk Master (NorMa) – på isländska Norðurlandafræði – är ett kulturstudium med nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle.

De studerande skaffar sig en bred kunskap om Norden som språklig, litterär och kulturell region vilket ger insikt insikt i det som speciellt kännetecknar de olika samhällena i Norden.
Språkkurserna ger de studerande kommunikativ kompetens inom de tre skandinaviska språken svenska, norska och danska så att de kan kommunicera säkert och adekvat i ett nordiskt sammanhang.
Kurserna i litteratur och samhälle behandlar det komplexa och mångkulturella nordiska området och det fokuseras på frågor kring såväl litteratur- och kulturmöten som på identifikations- och identitetsproblematik.
Posted in Nyheter | Comments Off