Hanken School of Economics

Hanken School of Economics is one of the oldest business schools in the Nordic countries. Hanken is a leading, internationally accredited university in the field of economics and business administration. The relation of international students is higher than in any other Finnish business university. Hanken’s research operations are of an internationally high standard and it maintains close and intensive links with the business world.

If you are interested in business, economics and society Hanken offers you a solid and renowned education. By choosing Hanken you choose a university that is on par with the top universities in Europe, as Hanken is internationally accredited by both EQUIS and AMBA.

At Hanken you can study for a MSc or PhD degree in English (BSc available only in Swedish) or select individual courses within the framework of our Open University or Executive Education. Within the framework of your degree studies you also get unique opportunities to develop your language skills at our language centre. Hanken also offers you excellent possibilities for executive education or just brushing up your skills with some open courses.

Hanken School of Economics website

Om du är intresserad av ekonomi och samhälle erbjuder Hanken dig en gedigen och välrenommerad utbildning.

Svenska handelshögskolan är en av Nordens äldsta handelshögskolor. I dag är Hanken ett ledande internationellt ackrediterat universitet på det ekonomisk-merkantila området i Finland. Andelen internationella studerande är högst bland alla ekonomutbildningar i Finland. Den forskning som bedrivs på Hanken är internationellt högt ansedd och Hanken verkar i nära samarbete med det omgivande samhället. 

Genom att välja Hanken får du utbildning som kan mäta sig med den vid någon av de bästa europeiska handelshögskolorna. Hanken har evaluerats av internationella experter och är EQUIS-ackrediterad av EFMD (European Foundation for Management Development) och Hankens MBA program har tilldelats den internationella ackrediteringen AMBA.

Du kan avlägga kandidat-, magister- eller doktorsexamen vid Hanken. Inom ramen för dina studier har du dessutom fantastiska möjligheter att utveckla dina språkkunskaper genom att ta kurser vid Hankens språkcenter.

Hanken School of Economics website